Čo je GDPR?

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov vydané Európskym parlamentom (známe ako GDPR) je uceleným súborom pravidiel, ktorého cieľom je prispieť k ochrane osobných údajov fyzických osôb na území Európskej únie. GDPR vstúpilo v účinnosť 25. mája 2018.

Záväzky vyplývajúce z GDPR sa dotknú každého, kto spracováva alebo uchováva osobné údaje občanov členských štátov EÚ. Nariadenie sa dotýka všetkých subjektov pôsobiacich na trhu EÚ, teda aj subjektov sídliacich mimo územia Európskej únie.

Funkcie

Automatické
skenovanie cookies

Easycookie automaticky oskenuje váš web a detekuje všetky použité súbory cookie.

Editovateľný
vzhľad

Prispôsobte obsah a vzhľad oznámenia o používaní súborov cookie svojim potrebám.

Jednoduchá
a rýchla inštalácia

Implementácia Easycookie je jednoduchá a zvládnete ju za niekoľko minút.

Optimalizované
pre vaše zariadenie

Easycookie je optimalizované pre širokú škálu moderných prehliadačov a zariadení.

Podpora jazykových
mutácií

Automatické rozpoznávanie jazykových mutácií a výber z viac ako 130 jazykových variant oznámenia.

Viac domén,
jeden účet

Spravujte všetky vaše domény prostredníctvom jedného užívateľského účtu.